1. HABERLER

  2. RÖPORTAJLAR

  3. ​​​​​​​“Limanlar, gelişmişlik ve sosyo-ekonomik yapıların ölçümünde önemli bir kriter”
​​​​​​​“Limanlar, gelişmişlik ve sosyo-ekonomik yapıların ölçümünde önemli bir kriter”

​​​​​​​“Limanlar, gelişmişlik ve sosyo-ekonomik yapıların ölçümünde önemli bir kriter”

Trakya’nın ilk özel uluslararası limanı olan Martaş, vermekte olduğu limancılık hizmetleri ile bölgede...

A+A-

Mustafa ÇEBİ - Martaş Marmara Ereğlisi Liman Tesisleri A.Ş Genel Müdür Yardımcısı

Trakya’nın ilk özel uluslararası limanı olan Martaş, vermekte olduğu limancılık hizmetleri ile bölgede ciddi bir istihdam oluşturdu ve yeni yatırımcıların da bölgeye gelmesini sağladı. Modern ekipmanlarıyla çağdaş limancılığın güzel bir örneği olan Martaş’ı, aynı zamanda Yüksek Elektronik Mühendisi olan Mustafa Çebi ile konuştuk.

Martaş Limanı olarak çeyrek asırlık bir geçmişiniz var. Kısaca firma geçmişinizi özetler misiniz?

Demir-çelik üretimi amacıyla Sn. Yaşar Kaptan Çebi tarafından 1964 yılında Karabük' te kurulan Kaptan Demir Çelik Şirketler Grubuna ait ve Trakya'nın uluslararası ilk özel sektör limanı olan firmamız, 1993 yılında Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi ilçesinde kurulmuştur. Türkiye’nin kuzeybatısında, Marmara Denizi'nin kuzey kıyısında yer alan Limanın coğrafi konumu, deniz ulaşımı ve ticareti açısından yoğun gemi trafiğinin görüldüğü, aynı zamanda stratejik öneme sahip İstanbul ve Çanakkale boğazlarının geçiş güzergâhında bulunmaktadır. Limanda, kurulduğu günden bu yana birçok yatırımlar yapılmış olup, yatırımları halen devam etmektedir.

Liman kapasitesi ve ekibinizle ilgili bilgi alabilir miyiz?

Yıllık 7.500.000 tonluk yükleme boşaltma kapasitesine sahip olan tesisimizde; dökme yük ve karışık yük elleçlemesini yapabilecek en modern ekipmanlarla, çağdaş limancılığın gereği tüm hizmetler ve genel antrepo işletmeciliği müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutarak yerine getirilmekte ve dünya standartlarında hizmet verilmektedir. Otoyol ve sanayi bölgelerine çok yakın konumdaki limanda, 100.000 dwt'ye kadar gemilerin yanaşabileceği azami 20 metre derinlikte 30 metre genişliğinde toplam uzunlukları 1.500 metre olan 8 adet rıhtım bulunmaktadır. Liman bünyesinde 200 kişilik, konusunda uzman personelimizle hizmet vermekteyiz.

Ne tür hizmetler veriyorsunuz?

Liman tesisi bünyesinde dökme yük, genel kargo ve proje yük tahmil/tahliye işlemleri değişik kapasitedeki modern liman vinçleri ile seri şekilde yapılmaktadır. 2 adet romörkör, 1 palamar botu, 1 hizmet botu ve yeterli personelimiz ile kılavuzluk hizmetleri vermekteyiz.

MARPOL kapsamında gemilerden alınan atıklara hizmet veren Atık Kabul tesisimiz bulunmaktadır.

Liman genelinde 5 adet Ro-Ro rampası mevcut olup, ulusal ve uluslararası Ro-Ro gemilerine hizmet verilebilmektedir.

Genel Antrepo ve geçici depolama hizmetleri verilmekte, dahili ve uluslararası gemilere tüm iskelelerde hizmet verilmektedir. Liman, gruba ait şirketlerin yanı sıra üçüncü şahıslara da hizmet vermektedir.

Bir dönem NATO gemilerine de hizmet veriyordunuz. Hala devam ediyor mu?

Limanımız, bir dönem ihtiyaç olduğu için NATO ve askeri gemilere hizmet vermiş olup, tekrar ihtiyaç olduğunda bu hizmeti verebilecek yapıdadır.

Trakya’nın uluslararası ilk özel sektör limanı olan Martaş, bölgeye ne tür katkılar sağladı?

Küreselleşmenin yayılması, dünya nüfusunun artması, ülkelerin GSMH’larının yükselmesi ve tüketimin artması gibi nedenlerle üretim artmakta ve taşıma hacimleri yükselmektedir. Bu olgu da uzak mesafelerden yapılan hammadde ve ürün taşımasının en ucuz taşıma şekli olan deniz taşımasına yönlenmesine yol açmaktadır. Konteyner taşımacılığının da artması söz konusudur.

Dünya ticaret hacminin büyük bir kısmının denizyolu taşımacılığı ile yapılması, limanların uluslararası ticaretteki önemini arttırmıştır. Yeni ticaret koridorları ve yeni pazarlar ortaya çıkaran limanlar, ülkenin dünyaya açılan kapısı olarak tanımlanmaktadır.

Limanlara giriş yapan gemilerin sayıları ve yük hacimleri hem bölgesel ekonomiye hem de ülke ekonomisine katkı sağlamakta aynı zamanda bölgede yer alan sanayinin ve ticaretin gelişmesi açısından da büyük önem arz etmektedir. Denizyolu taşımacılığı, diğer taşıma şekillerine oranla büyük hacim ve ağırlıktaki ürünleri, en düşük birim maliyetle, güvenilir bir şekilde teslim edilmesi nedeniyle; uluslararası ticarette en çok tercih edilen taşıma şekli olmaktadır.

Trakya Bölgesi limanları içerisinde Lojistik anlamda Tekirdağ’ın sanayi bölgeleri olan çorlu ve Çerkezköye en yakın konumda olan kuruluşumuz vermiş olduğu limancılık hizmetleri ile bölgede ciddi anlamda istihdam oluşturmuş ve yeni yatırımcıların bölgeye gelmesine neden olmuştur.

Martaş Limanından her gün Bandırmaya karşılıklı Ro-Ro seferleri düzenlenmektedir. Yapılan bu Ro-Ro seferleri ile kamyon ve tır taşımacılığı emniyetli, ülke ekonominse katkı sağlayan ve çevre dostu bir şekilde gerçekleşmektedir. Bu vesile ile Tekirdağ sanayi bölgeleri olan Çorlu ve Çerkezköy’e Güney Marmara’dan karayolu ile gelen ve giden yüklerin taşınmasında Martaş Limanı ciddi bir rol üstlenmektedir.

Teknolojinin gelişmesi ve küresel ticaretin artışıyla yük hareketlerini kontrol altına alabilmek için limanların daha gelişmesi, yeni teknolojilere sahip olması ve alanlarının da kapasite artışına paralel artış göstererek ihtiyaçları karşılayabilir olması gerekmektedir. Bölgedeki gelir ve istihdam kaynağı olan limanlar, çeşitli bölgeler arasında sosyal ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine de katkı sağlamaktadır.

Limanımız ayrıca; ABD, Rusya, Romanya, Ukrayna ve Avrupa limanın hinterlandını oluşturmaktadır.

Size göre Limancılık hizmetlerinde başarı nasıl sağlanır.

Tüm işlerde olduğu gibi limancılık da bir takım işidir. İyi ve uyumlu ekibi motive ederek, işini severek, güvenli ve istikrarlı çalışarak, (çalışan ve müşteri memnuniyetini üst seviyede tutarak) başarıyı yakalamanız kaçınılmazdır.

Ayrıca firmamız liman işletmeciliği konusunda kalite yönetim belgesi sertifikasına sahiptir. Uluslararası kabul görmüş olan belgemiz ile çağdaş ve müşteri memnuniyet anlayışını benimseyen, paydaşlarımızın istek ve beklentilerine cevap veren bir limancılık anlayışı içinde hareket etmekteyiz.

Trakya bölgesi limancılık faaliyetleriniz açısından ne tür avantajlar sunmaktadır?

Trakya Bölgesi coğrafi konumu ve güçlü ulaştırma altyapısı ile lojistik üs olabilme niteliklerine sahiptir. İstanbul’a oldukça yakın mesafede olan bölge, Avrupa-Asya arasında bir köprü işlevi görmektedir. Aynı zamanda Trakya bölgesinde Türkiye çapında dev sanayi tesisleri faaliyette bulunuyor. Liman bünyesinde grubumuza sahip şirketlerin yanı sıra üçüncü şahıslara da hizmet vermekteyiz. Dolayısıyla grubumuz dışındaki bu firmalar deniz yolu ile yapmakta oldukları ithalat-ihracat işlemlerini limanımızdan yapabilmektedirler.

Merkezi hükümetten limancılık konusundaki beklentileriniz nelerdir?

Denizcilik sektöründe teşvikler olmalı. Liman yatırımları teşviklerle güçlendirilirse yatırımların önü açılır. Ayrıca sektör ile ilgili tanıtım ve reklam faaliyetlerine de hükümet destek vermeli ve sektörün gelişimine katkıda bulunmalıdır diye düşünüyorum.

Son olarak, ülkemiz denizcilik sektörünün geleceği ile ilgili öngörüleriniz nelerdir?

Uluslararası ticaretin büyük çoğunluğu denizyolu ile yapıldığı için, limancılık faaliyetleri küresel ticarette önemli bir yere sahiptir. Denizyolu taşımacılığı diğer taşıma şekillerine oranla büyük hacim ve ağırlıktaki ürünleri en düşük birim maliyetle güvenilir bir şekilde teslim edilmesi nedeniyle uluslararası ticarette en çok tercih edilen ulaşım şekli olmaktadır.

Limanlar, ülkelerin gelişmişlik ve sosyo-ekonomik yapıların ölçümünde de önemli bir kriter olmaktadır. Limanlara gelen gemi sayıları ve yük kapasiteleri, ülkenin ticari gücünü gösteren önemli bir unsurdur. Limanların bölgesel istihdam yaratması bölgenin sosyo-ekonomik değerleri açısından da önem arz etmektedir. Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili olması ve dünya taşıma koridorlarında yer almasıyla, limancılık faaliyetleri alanında önemli bir konuma sahiptir. Limanlar, gelişen teknoloji ile birlikte depolama ve elleçleme hizmetlerinin yanında çeşitli hizmetler de sunaktadırlar. Artık limanlar sadece yük yükleme boşaltma alanı olmaktan çıkmış, lojistik merkez yapılanmasının önemli bir unsuru haline gelmiştir.

Ülkemizde denizcilik sektörünün geleceğinin ivmesel başarı kazanacağını düşünüyorum. Sektörün gelecek yıllarda öneminin daha da artacağını ve gelişen otomasyon sayesinde daha güçlü, daha verimli olacağına inanıyorum. Dünyada her gün değişen küresel ekonomideki dalgalanmaların sektörümüzü olumsuz yönde etkilemeyeceği kanaatindeyim. Sektör ülkemizde çok önemli bir yere sahip. Gerek ülkenin ekonomik gelişimi gerekse istihdam anlamında yeri tartışılmaz. Denizcilik sektörünün geleceği muhakkak ki uluslararası ticarete bağlı. İnşallah ekonomimiz, dış ticaretimiz ve buna paralel denizciliğimiz de güçlenecektir.

martas-marmara-limani.jpg

Not: Bu röportaj Deniz Endüstri dergimizin Mart-Nisan 2018 - 59. sayısında yayımlanmıştır.

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.