1. HABERLER

  2. RÖPORTAJLAR

  3. “Dinamik genç ekibimizle, global oyuncu olmak için gerekli hamleleri yapacağız”
“Dinamik genç ekibimizle, global oyuncu olmak için gerekli hamleleri yapacağız”

“Dinamik genç ekibimizle, global oyuncu olmak için gerekli hamleleri yapacağız”

1990’lı yıllardan bu yana sektörde ileri teknoloji hizmetleri veren Solon Bilgisayar...

A+A-

Yelda OKŞAK - Solon Bilgisayar Kurucu Ortak - Finans Direktörü

1990’lı yıllardan bu yana sektörde ileri teknoloji hizmetleri veren Solon Bilgisayar, ihtiyaç duyulan tüm çözümleri profesyonel ekibiyle hızla yerine getiriyor. Firmanın faaliyetlerini Yelda Okşak ile konuştuk.

90’lı yıllardan bu yana denizcilik sek­töründe hizmet veriyorsunuz. Bugüne kadar ki gelişim sürecine ilişkin bilgi alabilir miyiz?

Dünya tarihine bakılınca birtakım keşifler ve icatlar tarihin dönüm noktasını oluş­turmuştur. Özellikle internetin yaygın ola­rak kullanımı tüm ticari hayatın bilinen metotlarını değiştirmiştir ve değiştirmeye de devam etmektedir.

Denizcilik sektörü hizmet yoğun ve stan­dartları olan bir sektör olması nedeniyle dijitalleşme sürecine hızlı ve pozitif tepki vermiştir. Sektörün, dijitalleşme için ciddi donanım ihtiyacı olmasına rağmen Türki­ye’deki birçok sektör yöneticisinin vizyonu ve kullanıcıların sisteme hızlı uyumu sayesinde IT projeleri benimsenmiş hatta ilk sırada yerini almıştır.

90’lar alışma /anlama dönemi iken 2000’ler daha sistemlerin anlaşıldığı ve kabul gördüğü bir dönem haline gelmiştir.

Bütün dünyayla birlikte pandemi, deniz­cilik sektörüne de başka ihtiyaçların ön planda yer almasını sağlamıştır. Dönemin en önemli arayışı, otomatik-insansız- te­massız çözümler haline geldi. Yazılım sektörünün pandemi şartlarına rağmen hizmetlerine devam edebilme avantajı, kesintisiz hizmet ve yeni ihtiyaçlara göre geliştirmeler kullanıcılarımız en acil ihti­yaçlarının hızla giderilmesini sağlamıştır.

Günümüze geldiğimizde, tüm kazanılmış deneyimlerle donatılmış, daha bilinçli kullanıcı ve yöneticilerle çalışıyoruz. Yine bu dönemde, kriz ortamında sertleşen re­kabet koşulları öncelikleri maliyet düşür­me, kalite, güvenlik, kâr ve performans maksimizasyon hedefleri doğrultusunda­ki proje talepleri ile devam etmektedir.

SolonPort Liman Otomasyon Sistemle­rinden bahseder misiniz? Hangi alan­larda ne tür hizmetler veriyorsunuz?

En basit anlatımla, SolonPort TOS çö­zümleri limanların süreçlerini yönetmek üzerine kurulmuştu.

Şimdi ise değişen ve gelişen koşullara paralel, liman hatta ülke sınırlarının ötesine geçtik. Acentelere liman müşte­rilerine, taşeronlara, gemi hizmeti veren firmalara, gümrüğe, Ulaştırma Bakan­lığına, EPDK’ya hatta yurt dışında Port Otoritesine süreçlerini yönetmek ve/veya izlemek için veri sağlıyoruz.

Bunların dışında, banka ve kurumsal kaynak planlama projeleri entegrasyon alt yapılarımızla da mali verilerin süreçle­rinin yönetilmesinde de önemli bir rol oynuyoruz.

Kısacası, bir limanın ve liman paydaşların ihtiyacı olabilecek tüm çözümleri uçtan uca ileri teknoloji ile sunabiliyoruz.

Sektörde sizi tercih edenlere yönelik ne tür avantajlar sunuyorsunuz?

Her insan nasıl herkes tarafından anlaşılmak isterse, iyi yönetilen firmalar da ihtiyaçları­nın kolay ve hızla anlaşılabileceği profesyo­nellerle çalışmak ister. İşte tam bu noktada SolonPort çözümleri ve ekibi doğru adres.

33 yıllık yazılım firması, 23 yıllık de­nizcilik sektörü deneyimi demek, aynı zamanda derin bir know-how ve tek­noloji birikimine sahipsiniz demektir.

Bu donanıma sahip firmalarla yapılan proje ortaklıklarının sonucu; doğru proje üretimi ve yönetimi ve çıktıları da azalan maliyet, yüksek karlılık, verimlilik, kalite ve zamanın etkin kullanımıdır.

Kurulumu tamamlanmış limanlar dışın­da en baştan, hiç hazırlığı olmayan pro­jelerde de desteğiniz oluyor sanırım...

Deneyim, dinamizm, know-how…. Bu özelliklere sahip firmalar değerlidir ve çalıştıkları firmalara da değer katarlar.

Piyasada tercih edilme nedeni de SolonPort’un, bu detaylarda. Edindiğimiz deneyimleri kullanıcılarımızın hizmetine sunmak, onlara fayda sağlamak birlikte limanı ve süreçlerini doğru yönetmek, sadece limana değil, ülkemize de katacağı­mız bir değerdir.

Bununla ilgili bir örnek verirsek; en güncellerden birisi limanların gümrük en­tegrasyon sistemi KLTS ile yönetilmesi. Bu tip sistemlerle ilgili bizim gibi teknik bir firma değilseniz, hiçbir süreci deneyimle şansınız olmayacaktır.

SolonPort, bu çalışmaların 2015 yılından beri, her aşamasında yer aldığı ve onlar­ca firmaya sistem kurulumu yaptığı için firmaların bu süreçle ilgili tüm risklerini ortadan kaldırarak 1-2 günde sistemi kesintisiz entegre edebiliyor.

Bir liman için, hangi şartlarda olursa olsun, onayladığımız her türlü proje başarısını garanti ederiz. Çünkü kolay ya da zor yoldan sektörde öğrenmediğimiz ve fikrimizin olmadığı hiçbir süreç kalmadı.

Yurtiçinde önemli bir portföyünüz var. Fakat otomasyon çoklu dil seçeneği de sunuyor. Yurtdışından talep var mı?

Yurt dışındaki partnerlerimiz ve bizim yaptığımız analizlere dayanarak söyle­yebiliriz ki; yurt dışından ciddi talep ve potansiyel var.

Geçtiğimiz dönemde ne yazık ki; dünya­daki birçok benzer sektörde olduğu gibi pandeminin etkisi nedeniyle uzaktan tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirebildik.

İşletmek için donanım, süreç yönetimi, ekipman ve belki fiziki saha planlama gibi ciddi yatırım gerektirecek bir projeyi, limanlar nasıl uzaktan anlamaya çalış­sınlar ve yatırım yapsınlar? Hiçbir firma yönetimi bu sorumluluğu haklı olarak almak istemeyecektir.

Ama bu süreçte bizim için güzel olan, projelerimizin dünyanın değişik lokasyon­larındaki limanlar tarafından beğenilmesi hatta yatırım danışmanları tarafından desteklenmeye uygun görülmesi ve konu­sunda profesyonel danışmanlar tarafından onaylanması oldu.

Şimdi partnerlerimizle ve dinamik genç ekibimizle daha güçlü global oyuncu ol­mak için gerekli hamleleri yapabileceğimiz günler geliyor.

Hatta, ilk defa sizin kanalınızla paylaşıyor olacağım; İngiltere’de bir firma ile saha yö­netimine yönelik bir projenin anlaşmasını geçtiğimiz günlerde tamamladık.

Tüm zorunlu durağan bir süreçten sonra çalışmalarımızın karşılığını görebilmek yerli sermaye ile ülkemize döviz kazandı­racağımızı bilmek gurur verici.

AR-GE çalışmalarınız konusunda bilgi alabilir miyiz?

10 yılı aşkın bir süredir Teknokent bünyesi altında AR-GE çalışmaları yapıyoruz. Bu konuda da başarılı projelere imza atmış bir firma olarak, her üretimimizde ve proje yönetimimizde AR-GE yapmış olmanın avantajını yaşadık.

Liman sektöründe bugün beğenilerek kul­lanılan yüksek teknoloji ve inovatif birçok modül ve içerik başarıyla tamamladığımız AR-GE projelerimizin devamıdır.

SolonPort’un genç ve dinamik ekibi her geçen gün daha gelişmiş ve yenilikçi proje fi­kirleri ile SolonPort’un AR-GE çalışmalarını güçlendirirken hem faydalı model projeleri hazırlamanın hem de ülkemize konularında uzmanlaşmış genç üretken iş gücü kazandır­manın mutluluğunu yaşıyoruz.

Denizcilik sektöründe bunca yıldır var olan bir firma olarak pek çok zorluğu aşmış olduğunuzu söyleyebiliriz. Buna rağmen yaşadığınız güçlükler var mıdır?

Yaşadığımız güçlükler olmaz mı? Ve olma­ya da devam edecek elbet. Hayatın gerçeği bu. Her türlü renkle birlikte hayat güzel, iş hayatı da zorluklarıyla güzel. Eğer objektif olabiliyorsanız, her zorluk size kazanım olarak geri döner. Bu nedenle her seferin­de daha güçlü kalkarak yola devam….

Limanlar 7/24 faal işletmeler. Dolayı­sıyla sizin de teknik servis anlamında sürekli hazır kıta olmanız gerekiyor sanırım...

Evet... Çok haklısınız. Yine deneyim diye­rek başlayacağım ama deneyimin en önem­li kazanımlarından biri de geleceği doğru tahmin edebilme yetisinin gelişmesidir.

SolonPort projeleri, geliştirilme sürecinden başlayarak, her aşaması 7/24 kesintisiz hizmet verme gereksinimin farkında, bir felsefe ile yürütülmüştür. Proje yönetimi­mizde, firmamızın neden olabileceği olası hizmet kesintisini önleyecek tüm edinimler yerine getirilmiştir. Performans testleri kul­lanıcı uyumlulukları, güvenlik ve önleyici tedbirler gibi bir sürü kontrol teknikleri gibi yöntemleri kullanarak üretim yapıyoruz.

Ama problem oluşabilecek, bizden kay­naklı olmayan durumlar için de aksiyon planımız hazır. Anında müdahale, dene­yimli ekip çalışması.

Dediğiniz gibi, 7/24 çalışan bir sektöre hizmet verip, bu kadar az kritik problem yaşayan teknik ekip çok azdır sanırım. Zaten kritik problemlerin beklenmedik yazılım dışı durumlardan oluştuğunu da vurgularsak, SolonPort ekibinin çok şanslı olduğunu söyleyebiliriz.

Aslında bunda şanstan öte, stabil güvenilir proje üretme ve yönetme becerisi demek, sanırım hatalı bir tanım olmaz.

Ekibinizden bahseder misiniz? Tecrü­be ortalaması yüksek bir ekibiniz olsa gerek...

Aslında çok farklı renklerden oluşan bir ekibimiz var. Çekirdek ekibimiz ciddi know-how, teknoloji, proje ve iş yönetimi deneyimine sahip bir ekip. SolonPort’un genç kadrosu ise enerjik, meraklı ve inova­tif iş fikir ve yaklaşımlarına sahip. Bakıldı­ğında, yönetilmesi zor gibi görünse de bu farklılıklar tüm ekibi karşılıklı geliştiriyor. Bir şekilde bu modelle, tersine mentorluk mekanizmasını da işlevsel hale getirdik ve tüm çalışmalarımızda çok faydasını gördük. Özet olarak, SolonPort’u geleceğe taşıyacak güçlü ve donanımlı bir ekibin, bugünden hazır olduğunu rahatça söyleyebilirim.

Not: Bu röportaj Deniz Endüstri dergimizin Eylül-Ekim 2022 - 86. sayısında yayımlanmıştır.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.