1. HABERLER

 2. RÖPORTAJLAR

 3. “Deniz Ticaretinde Olumlu Yönde Kademeli Bir Artış Var”
“Deniz Ticaretinde Olumlu Yönde Kademeli Bir Artış Var”

“Deniz Ticaretinde Olumlu Yönde Kademeli Bir Artış Var”

Yunanistan merkezli bir gemi klasman topluluğu olan INSB Class, uluslararası denizcilik sektöründe kırk yılı aşan tecrübesiyle...

A+A-

Pantelis CHINAKIS - INSB Genel Başkanı

Yunanistan merkezli bir gemi klasman topluluğu olan INSB Class, uluslararası denizcilik sektöründe kırk yılı aşan tecrübesiyle gemilerin klasmanı, yasal sistemleri ve yönetim sistemleri ile ilgili güvenlik sörveylerini gerçekleştiriyor. Firmanın dünü ve bugününü, faaliyetlerini, projelerini INSB Genel Başkanı Sayın Pantelis Chinakis ile konuştuk.

International Naval Surveys Bureau (INSB) hakkında bilgi verebilir misiniz? Ne tür hizmetler veriyorsunuz?

International Naval Surveys Bureau S.A ( INSB ), uluslararası denizcilik sektöründe yaklaşık kırk yıldır faaliyet gösteren, merkezi Piraeus, Yunanistan'da bulunan bir Yunan gemi klas topluluğudur. INSB Class, bağımsız bir teknik denetim kurumu olarak, geçerli onay değerlendirmeleri ve mühendislik onayları ile birlikte, gemilerin klasmanına, yasal sistemlere ve yönetim sistemlerine yönelik güvenlik sörveylerini gerçekleştirir.  INSB Class, 24 Bayrak Devleti adına yetkili Onaylı Kuruluş (RO) olarak hareket etmekte ve doğrudan INSB Kuralları ve önemli uluslararası anlaşmalar ve kanunlar ile ilgili sörvey ve onay faaliyetlerini yürütmektedir. Ayrıca, INSB Class, 3316 Sayılı ABD Kanunu'nun 46. maddesinin (c) (1) bendi uyarınca, gemi klasman kuruluşu olarak onaylanmış olduğundan, bu bağlamda INSB olarak sınıflanmış gemilerin IACS sınıfı filo ile Amerika Birleşik Devletleri sularında serbestçe faaliyet göstermesine izin verilmiştir. Tüm INSB faaliyetleri, EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yürütülmekte ve EN ISO 17020 Uluslararası Standartları çerçevesinde akredite edilmektedir.

Merkezi Yunanistan'da olan şirketinizin birçok ülkede şubesi bulunuyor.  Kaç ekip üyesiyle çalışıyorsunuz?

INSB Class, önde gelen IACS dışı gemi klas kuruluşlarına ait olup, denizcilik sektöründe oldukça yetkin ve güvenilir bir tedarikçi olarak kabul edilmektedir. Filo konfigürasyonu dikkate alınmaksızın, geçerli güvenlik standartlarının karşılanmasının ve uluslararası kabul görmüş güvenlik standartlarına ve genel AB kriterlerine uygunluğun sağlanması için, INSB Class sörvey ve belgelendirme hizmetleri, Yunanistan'da ve yurt dışında bulunan iyi yapılandırılmış ve yetkin bir bağımsız ofisler ve sörveyörler ağı aracılığıyla sunulmaktadır. Yerel varlığımızı ve hizmet noktalarımızı genişleterek, sektördeki ve yerel piyasalardaki gelişmeleri yakından izleyebilecek konumda bulunuyoruz. Hâlihazırda, genişleyen INSB Ağı bünyesinde INSB Class hizmetlerinin zamanında ve etkin bir şekilde sunulmasını sağlayan 150 sörveyör ve denetçi ile 8 bölgesel ofis ve 50 ülkede faaliyet gösteren 60 alan istasyonu bulunmaktadır. Özellikle Türkiye'de, kuruluşumuzun profesyonel bir ekipten oluşan ve 14 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren bağımsız bir temsilciliği bulunmaktadır. 

Kuruluşunuz genellikle ne tür gemilere hizmet vermektedir?

INSB Class tarafından sörvey işlemi gerçekleştirilmiş ve onaylanmış olan mevcut sınıflanmış filo, çeşitli türde ve büyüklükte gemilerden oluşmaktadır. Muhtelif itibarlı gemi sicillerinin bandırasını taşıyan genel yük gemileri, dökme yük gemileri, tankerler, FSU'lar, konteyner gemileri vb. bunlar arasında yer almaktadır.  Ayrıca, INSB Class, eğlence yatları, filikalar ve ticari yatlar gibi çok sayıda küçük gemiye sörvey ve belgelendirme hizmeti sunmaktadır.

insb-logo.jpg

Belgelendirme dışında güvenlik hizmetleri sunuyor musunuz? Son yıllarda özellikle uluslararası sularda bunun önemi giderek artmaktadır.

INSB Class tarafından verilen hizmetler şunlardır:

• Klasmanın sürdürülmesine yönelik periyodik sörveyler dâhil olmak üzere gemi klasman planı.

• Yapım sırasında gemilere yönelik yerinde sörvey ve denetim.

• Mühendislik çalışmaları, plan onaylama ve teknik değerlendirme ve hesaplama hizmetleri

• Yasal sörveyler ve belgelendirme.

• ISM ve ISPS sistemlerinin değerlendirilmesi ve belgelendirme.

• MLC 2006 değerlendirme ve onayları.

• Teknik yorum ve danışmanlık hizmetleri.

• Hasar Sörveyleri, Modifikasyon veya onarımlar.

Sınır dışındaki sulardan geçilirken gemide güvenlik hizmeti sunmamamıza rağmen, INSB Class, sayısı artırılan Bayrak Devletleri adına onaylı RSO olarak hareket ederken gemilere ISPS Kodu Sertifikası sunmaktadır.

Mühendislik, teknik hizmet ve hatta tasarım gibi farklı türde hizmetler veriyorsunuz... Bunlar hakkında bilgi verebilir misiniz?

Yıllar içinde sörvey ve belgelendirme alanında kazanılan deneyim ve teknik bilgi sayesinde, INSB Class, denizcilik sektörüne çeşitli alanlarda teknik destek sunabilmektedir.

INSB, hizmetlerinin bir parçası olarak, aşağıda belirtilenler dâhil olmak üzere IACS eş gereklilikleri çerçevesinde, tasarım, yapım ve operasyonel bakım ile ilgili olarak kendisi tarafından geliştirilen Kural ve Yönetmeliklere göre gemilerin klas siciline kabulü ve burada tutulması için gereken çizim değerlendirmelerini, onayları ve mühendislik çalışmalarını gerçekleştirmektedir:

GEMİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER

 • Tasarım ve mukavemet değerlendirmeleri
 • Kargo elleçleme tertibatı için yük limitlerinin tayini
 • Stabilite ve yükleme kılavuzları
 • Sağlamlık ve hasar stabilitesi analizi
 • Tahıl yükleme ve stabilite hesaplamaları
 • Yükleme Sınırı Tayinleri, Tonaj ölçümü ve belgelendirme
 • Dökme tehlikeli maddelerin taşınması

TEKNİK HİZMETLER

 • Hasar değerlendirmeleri ve durum sörveyleri
 • Römorkaja uygunluk sörveyi
 • Durum ve reaktivasyon sörveyleri
 • Onarım öncesi ve sonrası denetimler
 • Gemiler ve açık deniz birimlerinin kurulumu ile ilgili danışmanlık hizmetleri
 • Draft sörveyleri
 • Yük donanımı sörveyleri

Yapılan işin INSB Kurallarına uygun hale gelmesini sağlamak için, INSB sörveyörleri aynı zamanda onarımlara ve/veya değişimlere de katılmaktadır.

Gemi yapımlarında, INSB'nin giderek artan sayıda, çeşitli tür ve büyüklükteki geminin (tüm aşamalar) yapımını başarılı bir şekilde denetlediğini ve diğer projeler devam ederken uygun bir şekilde ve zamanında teslimi gerçekleştirdiğini memnuniyetle gözlemledik.

INSB Class'ın hâlihazırda Lübnan'da "DHOW 4-yüzen ada projesi" adıyla yeni bir pilot inşa projesinin denetimini gerçekleştirmesi kayda değerdir.

INSB Class kurallarına göre inşa edilen bu Flolating Island Resort, alanı 3400 m2, uzunluğu 74 m, genişliği 46 m olan ve 64 odası, 80 kabini, bir çatı restoranı, bir kıyı restoranı, bir gece kulübü ve çeşitli deniz sporu faaliyetleri bulunan beş yıldızlı bir oteldir. 

Şantiyeler Lübnan, Jounieh, Tripoli ve Beyrut'taki üç sahada yer almaktadır.  Bina tamamlandığında Jounieh Koyu'nda yüzer durumda olacaktır. Projenin 2015 baharına kadar başlatılması planlanmaktadır. 

ISM Kodu uygulamanız hakkında bilgi verebilir misiniz? Çevre bilinciniz hakkında bizimle neler paylaşabilirsiniz?

INSB, bayrak idarelerinin ve IACS prosedürünün gerekleri çerçevesinde, ilgili IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) kararlarına/belgelerine (örn; MSC. 104 (73),  A.741 (18),  A.739 (18), A.913 (22), A.789 (19), A.787 (19) dayalı olarak 16 yıldan uzun bir süredir büyük bir başarıyla uygulanmakta olan bir ISM sertifika planı geliştirmiştir. INSB, sektörün gereklerine ve güncellemelerine uygun olarak, düzenli bir yenileme eğitimi çerçevesinde dünyanın tüm önemli limanlarını kapsayan nitelikli ve onaylı bir tecrübeli denetçiler ağına sahiptir. Hâlihazırda kuruluşumuzun 400'den fazla gemiden ve 110'dan fazla yönetim şirketinden oluşan ISM sertifikalı bir filosu bulunmaktadır.  Bu filonun önemli bir yüzdesinin IACS Kuruluşları tarafından sınıflandırılan gemileri temsil ettiğinin ve aralarında yeni yapılan birkaç geminin bulunduğunun ifade edilmesi önemlidir.

Enerji ve çevre alanında önemli dönemlerden geçiyoruz. INSB, çevre bilincinin, ISM Kodu denetimlerinin gemi faaliyetlerinin çevresel yönüne özel bir duyarlılığın gösterildiği Güvenlik Yönetimi Sistemlerinin uygulanması üzerinde büyük ölçüde etkili olduğunun bilincindedir. 

INSB, gemi ile ilgili çevresel gelişmeleri düzenli olarak takip etmekte ve yalnızca teknik oryantasyonuyla değil aynı zamanda kaliteli gemilerin insanlığın hizmetine sunulması için çevre bilincini ve güvenlik ruhunu edinmek suretiyle, çevre duyarlılığını tüm INSB personeline aktarmaktadır.

Çevresel girişimlerimizin bir sonucu olarak INSB, Sıvılaştırılmış Doğalgazın yakıt olarak kullanılmasına yönelik en iyi uygulamaları destekleyen çeşitli kurumların çalışma gruplarına aktif olarak katılırken, Scrubber και Ballast Water Treatment Systems da aşağıda belirtilenlerin değerlendirilmesi, onayı ve belgelendirilmesi ile ilgili hizmetler sunmaktadır:

• Enerji Verimliliği Dizayn İndeksi (EEDI)

• Enerji Verimliliği Operasyon Göstergesi (EEOI)

• Gemi Enerji Verimliliği Yönetim Planı (SEEMP)

Sonuç olarak INSB Class, hâlihazırda birkaç yıldır gemicilik topluluğunu bilgilendiren, güncelleyen, eğiten ve motive eden bir birlik olan HELMEPA'nın (Yunan Deniz Çevresini Koruma Derneği) özel bir üyesidir.

Son olarak, denizcilik sektöründe dünyanın en önemli ülkelerinden biri olan Yunanistan merkezli bir kuruluş olarak, sektörün geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Dünya filolarının aşırı kapasitesi önemli bir sorun olmakla birlikte, özellikle geçen yıla ve önceki yıla nazaran, deniz ticareti açısından olumlu yönde kademeli bir artış gözlemliyoruz.  Sonuç olarak bu tür pozitif eğilimler devam edecek ve zaman içinde küresel denizcilik ekonomisi üzerinde olumlu bir etki gösterecektir.

Not: Bu röportaj Deniz Endüstri dergimizin Temmuz-Ağustos 2014 - 37. sayısında yayımlanmıştır.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.