Yazı Detayı
05 Ocak 2021 - Salı 00:10 Bu yazı 4417 kez okundu
 
“Enrica Lexie” Kazası ve Düşündürdükleri
Umur UĞURLU
Deniz Lojistiği Yöneticisi / Uzakyol Kaptanı
 
 

1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (BMDHS) XV. kısım uyarınca, işbu sözleşme’nin yorumlanması veya uygulanmasıyla ilgili bir uyuşmazlıkla ilgili olarak, bu kısmın 1. bölümünde zikredilen barışçıl çözüm yolları ile söz konusu uyuşmazlığın karara bağlanması gerekir. Barışçıl çözüm yolları denendikten sonra hâlâ uyuşmazlığın çözülememesi hâlinde, yine bu kısmın 2. bölümü uyarınca, uyuşmazlığın taraflarından herhangi birisinin isteği doğrultusunda, zorunlu çözüm mekanizmaları gündeme gelebilir. Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi (UDHM), Uluslararası Adalet Divanı (UAD) ve BMDHS Ek-VII kapsamındaki tahkim kurulu ve Ek-VIII kapsamındaki özel tahkim kurulu zorunlu çözüm mekanizmaları kapsamında yargı yeri veya mahkeme olarak BMDHS’de düzenlenmiştir.


İtalyan petrol gemisi Enrica Lexie'de korsanlara karşı önlem olarak bulunan İtalyan askerlerinin 2 Hintli balıkçıyı öldürdüğü iddiası ile gerilen İtalya-Hindistan ilişkileri, 2 askerin Hintli yetkililer tarafından gözaltına alınması üzerine daha da gerilmiş ve konu yukarıda bahsi geçen Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (BMDHS) uyarınca uyuşmazlığın nasıl çözüldüğünden, deniz yetki alanlarına kadar geniş bir çerçevede örnek vaka olarak tarihe geçmiştir.

 

Enrica Lexie olayını özetleyecek olursak Şubat 2012'de, Hindistan'ın Kerala açıklarında M/V Enrica Lexie isimli İtalyan gemisinin iki Hintli balıkçının ölümüne neden olmasıdır. Olaydan kısa bir süre sonra, Hindistan Donanması M/V Enrica Lexie'yi yakalamış ve iki İtalyan denizci gözaltına alınmıştır. Bu, Hindistan ve İtalya hükümetleri arasında yasal yargı yetkisi ve işlevsel dokunulmazlık konusunda bir fikir çatışmasına yol açarak ve iki ülke arasında diplomatik gerilime neden olmuştur. 

 

 

Olayın Ne Olduğu? 
15 Şubat 2012 tarihinde, St. Antony gemisindeki Hint uyruklu Ajesh Binki ve Valentine, Hint kıyıları açıklarında Enrica Lexie gemisi ile uluslararası sularda yaşanan çatışmanın ardından kurşun yaraları sonucu öldürüldü. M/V Enrica Lexie gemisi, Singapur'dan Mısır'a gidiyordu ve 19'u Hintli olmak üzere 34 kişilik mürettebatla ve altı İtalyan donanma denizcisiyle seyahat ediyordu. St. Antony gemisi kaptanı Freddie Louis, gemisinin Laccadive Denizi'ndeki balıkçılık seferinden döndüğünü ve Enrica Lexie'nin güvertesindeki adamların yaklaşık iki dakika provokasyon yaparak onlara ateş etmeye başladığını iddia etti. Resmi bilgilere göre olay 15 Şubat 2012 yılında meydana geldi. St. Antony teknesi bazı 20.5 deniz mili açıkta Hindistan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) içindeydi.


Hindistan sahili, korsan saldırıları için "Yüksek Riskli Alan"ın bir parçasını oluşturur. 21 Şubat 2012'de Uluslararası Denizcilik Bürosu (IMB), Kochi limanından 2,5 deniz mili kadar seyreden Yunan bandıralı bir tankerin, M/V Enrica Lexie ile aynı gün saldırıya uğradığını bildirdi. ICC-İtalyan Donanması ile bir yazışmada - geminin IMO numarasını doğrulamıştır.


İki İtalyan özel birliği Deniz Piyadesi, Massimiliano Latorre ve Salvatore Girone, Hindistan Ceza Kanunu'nun 302. bölümü uyarınca cinayet suçlamasıyla sorguya çekilmek üzere adli gözaltına alınmış; Kerala Polisi, 16 Şubat 2012 tarihinde gerçekleştirilen ölümden sonra iki denizciyi cinayetle suçlamıştır. İki denizcinin 2013 başlarında kefalet ile İtalya'ya dönmesine izin verilmiş; denizciler İtalya'ya indikten sonra, İtalyan yetkililer Hindistan'a, ölüm cezasına çarptırılmayacaklarına dair bir garanti olmadıkça deniz piyadelerine geri dönmeyeceklerini bildirmiştir.

 

Geçici Tedbirlere İlişkin Enrica Lexie Vakası
"Enrica Lexie" Olayında, geçici tedbirlerle ilgili iki önemli karar bulunmaktadır. Bunlardan biri Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi (ITLOS) tarafından işaret edilen ve 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku  Konvensiyonu (UNCLOS)’nun 24 Ağustos 2015 tarihli Ek.290 (5) kısmındaki askıda kalan maddesidir. 


Zira ITLOS’da, 6'ya karşı 15 oyla alınan kararda, Tahkim Mahkemesinin kararını beklerken gerek İtalya gerekse Hindistan tarafı tüm mahkeme sürecini etkilemekten kaçınmıştır.


İkinci karar ise oybirliği ile alınmış; dahası, “bir şekilde konu olayın aciliyet gösterisinin sonucu olduğunu” belirtmiştir.


Tahkim Mahkemesinin “her iki tarafın haklarının korunması amacıyla” Çavuş Girone’nin kefalet koşullarını hafifletmek suretiyle ve bunun İtalya tarafından güvence altına alınmasıyla nihai karar verilinceye kadar İtalya'da kefaletle serbest bırakılma süresini geçirmesine izin verilmiştir.


İtalya tarafında ise Çavuş Girone’nin gelişi sonrası 24 Ağustos 2015 tarihli ITLOS kararı verilen “mahkeme işlemleri askıya alınmış ve yeni dava başlatılamayabileceği” belirtilmiştir. Zira “bu Tahkim Mahkemesi, esasa ilişkin olarak Hindistan’ın lehine karar verirse” Hindistan için herhangi bir “durumun değişikliğini” ima etmektedir (paragraf 108).


Tartışmayla ilgili olarak, İtalya tarafından da değerlendirme yapıldığında “prima facie / Delil benzeri; görünüşte delil; tam bir delil olmamakla birlikte diğer delillerle tamamlanabilen ve bu yolla isbat aracı olabilen delil” çerçevesinde Çavuşun talebi üzerine Girone’nin Hindistan soruşturmalarındaki yargı sürecinin ihlaline ilişkin kefalet koşulları ve iki denizciye karşı müteakip ceza davasını (Madde-9 (2) ve 14 (3) Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi) (ICCPR) Tahkim Mahkemesi’nin bakışı itibariyle ilgili soruları dikkate almak gerekli değildir olarak yorumlamış ve tutukluluğunun hukuka aykırı olduğu; Çavuşun uzun süreli sosyal izolasyonu olasılığı ile karakterize beklemede tahkim yargılamaları ve “bireyler üzerinde aşırı kısıtlama olmamalıdır” çerçevesinde kanıya varmıştır.


Sonrasındaki gelişmeler 
Hindistan, görüşmeler için İtalyan Delhi büyükelçisini çağırarak yanıt vermiş; İtalyan büyükelçisinin kişisel bir taahhüdü nedeniyle ikisinin denizcilerin Noel için eve gitmesine izin verildiğini ve ikisi geri dönmez ise büyükelçinin sorumlu olduğu açıklamıştır. 


Gergin diplomatik görüşmelerin ardından, iki denizci İtalya'nın talep ettiği hiçbir teminat olmadan iade edilmişti. Bu, İtalyan Dışişleri Bakanı Giulio Terzi'nin "ülkenin, silahlı kuvvetlerin ve İtalyan diplomasisinin onurunu" savunmak için istifasına neden olmuş ve 4 Nisan 2013 tarihinde, Hindistan Ulusal Soruşturma Ajansı (NIA) iki İtalyan denizciye karşı cinayet, cinayete teşebbüs, yaramazlık ve komplo gibi suçlamalarla ilgili ilk bilgi raporu sunulmuştur. 


Ocak 2014'te Hindistan, İtalyan denizcilerini Deniz Seyrüsefer Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine İlişkin Sözleşme (SUA) uyarınca kovuşturmaya karar vermiştir. (SUA Sözleşmesi, uluslararası terörizmi bastırmak amacıyla 1988'de kabul edilen bir sözleşmedir) İtalya, SUA Sözleşmesi uyarınca kovuşturmayı olayı bir terör eylemi olarak nitelendirmekle eleştirilmiş, 7 Mart 2014'te Hindistan denizcilere yönelik SUA suçlamalarını düşürmüştür. 7 Şubat 2014'te, suçlamalar cinayetten şiddete indirilmiştir ki bunun anlamı denizcilerin suçlu bulundukları takdirde ölüm cezasına çarptırılmayacak demektir.


Tüm dönem boyunca İtalyan yetkililer, Enrica Lexie konum kayıtlarına göre, gemi Hindistan karasularının dışında ve uluslararası seyir alanında olduğundan, Hindistan'ın davayı yargılama yetkisinden yoksun olduğunu savunmuştur. Dahası, uluslararası sularda bir İtalyan gemisinde bulundukları için güvenlik görevlerinden sorumlu oldukları için Hindistan'ın iki denizciyi tutuklama yetkisine sahip olmadığını ileri sürmüşlerdir. Bu nedenle, ulusal toprakların bir bölümünü savunmada görevli askeri personeldi ve terörist veya cinayetle suçlanmış olarak kabul edilemezler. Hindistan, eğer denizciler askeri görevde iseler ve silahsız sivilleri öldürdülerse, Cenevre sözleşmesi uyarınca savaş suçları ile suçlanabileceklerini ve cinayetin daha düşük suçlama olacağını söylemiştir.


ITLOS, İtalya'nın Hindistan'ın iki Hintli balıkçıyı öldürmekle suçlanan iki denizciyi geçici olarak serbest bırakma talebini "çünkü bu, davanın esasıyla ilgili konulara değiniyor" dedi. ITLOS kararı, iki tarafın da istediğini tam olarak alamadığı anlamına geliyordu. Özellikle, UNCLOS, Mahkemenin bir eyalete Ek-7'deki yargılamalara tabi bir kişiyi iade etmesini emrettiğinde, Arctic Sunrise davasında benimsenen daha müdahaleci yaklaşımdan biraz uzaklaşmıştır.


2 Temmuz 2020'de Daimi Tahkim Mahkemesi, Deniz Kuvvetlerinin olay sırasında işledikleri eylemlerle ilgili olarak dokunulmazlık hakkına sahip olduğuna karar vermiş ve Hindistan'ın Deniz Piyadeleri üzerindeki yargı yetkisini kullanmasının engellendiğine karar vermiştir. 


Uluslararası deniz hukukunun alt dalı ve esasen örf ve adet hukuku kurallarıyla ortaya çıkmış olan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması hukuku, devletler tarafından uluslararası sözleşmeler aracılığıyla şekillendirilmiş olmakla birlikte, halen birçok hukuki boşluğa yanıt vermekten uzaktır. Buna rağmen, devlet uygulamaları ve uluslararası yargı kararlarıyla şekillenmekte ve hızla gelişmeye devam etmektedir. Deniz yetki alanlarının sınırlandırılması uyuşmazlıklarının çözüme kavuşturulması bağlamında asli kaynak niteliğini haiz uluslararası sözleşmelerin etkisi yadsınamayacak kadar önemlidir. Ancak belirtmek gerekir ki, uluslararası sözleşmelerin soyut ve genel niteliği cihetiyle taraflar arasında vuku bulan her bir somut uyuşmazlığa hakkaniyete uygun bir çözüm sunabilme kabiliyeti oldukça sınırlı kalmaktadır. 

 

Tüm denizcilere Allah selamet versin.

 
Etiketler: “Enrica, Lexie”, Kazası, ve, Düşündürdükleri,
Yorumlar
Haber Yazılımı