Haber Detayı
18 Temmuz 2018 - Çarşamba 23:32 Bu haber 2908 kez okundu
 
Yeni Nesil Yönetim Anlayışı ve Dijitalleşme
ENERJİ Haberi
Yeni Nesil Yönetim Anlayışı ve Dijitalleşme

Denizcilik sektöründe Endüstri 4.0 uygulamaları ve yazılım geliştirme faaliyetleri genelde denizci kökenli olmayan ya da denizcilik sektörünün kendisine özgü sorunlarına yeterli düzeyde vakıf olmayan yazılım ekip ve firmalarınca yürütülmektedir ya da denizcilik uzmanlarının yeterli düzeyde yazılım bilgisine sahip olmaması teknolojinin istenilen düzeyde kullanılmasının önünde handikap oluşturabilmektedir. 1-Endüstri 4.0 Kavramı Sanayi veya diğer tabirle Endüstri Devrimi ile başlayan teknoloji destekli ürün ve hizmet üretme anlayışı, farklı katma değerli teknolojik unsurların eklenmesi ile yeni yaklaşımlar göstermeye başlamıştır. Endüstri 2.0 ve 3.0 periyodunda, seri üretim ve üretim süreçlerinin otomasyonu üzerinde bu yaklaşımlar şekillenirken, 2000’li yıllarda anılmaya başlanılan Endüstri 4.0 ile artık otonom makinalar ve sanal ortamlara doğru kaymaya başlamıştır.   [caption id="attachment_9676" align="aligncenter" width="497"] Şekil 1: Endüstriyel Gelişim Safhaları.[/caption] Endüstri 4.0 kavramı, ilk defa Alman hükümetinin akıllı fabrikalar üretme gayesine konu olmuştur. Almanlar Endüstri 4.0 ile geleneksel sanayiyi dijitalleştirerek kaynak verimliliğini, iş ortaklarının üretim sürecine entegrasyonunu ve birbiriyle konuşabilme yeteneğini arttırmayı amaçlamaktadır. Almanların başını çektiği Endüstri 4.0, hızlı bir şekilde dünya üretim terminolojisinde yerini almış olup, küresel ölçekte birçok devlet, sanayi kuruluşu, teknoloji devi tarafından geliştirilmeye devam edilmektedir. [caption id="attachment_9675" align="aligncenter" width="620"] Şekil 2: Endüstri 4.0 Potansiyel Bileşenleri[/caption] Endüstri 4.0 ile global oyuncular teknolojik avantajlar elde ederken, maliyetlerini de önemli ölçüde azaltma potansiyeline sahiptir. Getirdiği maliyet ve teknolojik avantaj dolayısıyla, birçok kaynakta Endüstri 4.0 değişimine ayak uyduramayan firmaların yakın zaman içerisinde, pazardan silinmeye varan etkilere maruz kalabileceği vurgulanmaktadır. 2-Denizcilik Sektöründe Görülen Endüstri 4.0 Uygulamaları Denizcilik sektöründe sistem entegrasyonu denildiğinde yazılım ve yazılım+donanımsal entegrasyon olmak üzere iki alt başlık akla gelmektedir. Yazılım entegrasyonu konusunda uygulamada iki yaklaşım görülmektedir. Bunlardan en basit olanı, yazılım veya hizmet alma yoluna gidilirken daha geniş yelpazeli yazılım desteği veya çözüm önerisi olan firmalar seçme yoluna başvurmaktır. İkincisi ve daha kullanışlı olanı ise, mevcut yazılımlarla entegrasyonunu API uygulama desteği ile çözmektir. Salt yazılımları birbiri ile entegre etme mantığı bazen yazılım ve donanımların birlikte entegrasyonunu da içerebilmektedir. Bu yaklaşımda günümüzde IoT (Nesnelerin İnterneti) ve Bulut Sistemleri görmek mümkündür. Özellikle 2000’li yılların başından beri görülmeye başlanan gemileri kameralar aracılığıyla internet üzerinden izlemek güzel bir IoT örneği olarak karşımıza çıkabilmektedir. Başka bir örnekle Deniz Seyir Yardımcılarına entegre edilen AIS-Aton/SOTAS sistemleri veya diğer unsurlar ile seyir yardımcılarının uzaktan kontrol ve takibi, hatta bir nebze daha ileri gidersek seyir yardımcısı olarak kullanılmakta olan fenerlerin ışıklandırma ve arıza tespitlerinin uzaktan tespiti ve onarımlarının ışık değişimlerinin uzaktan yapılabilmesi iyi bir IoT örneğidir. Entegre Köprüüstü Sistemleri (IBS) ve Entegre Seyir Sistemleri (INS) donanımsal entegrasyonların en güzel örnekleridir. Bu örneklerde gemi köprüüstünde bulunan mevcut donanımların birbiri ile veri alış-verişine diğer tabirle birbiri ile konuşmasına olanak tanınmaktadır. İlkel çalışma mantığında masaüstü uygulaması olarak ISM gerekliliklerini karşılayan PMS yazılımları, zaman içerisinde merkez ofisinde görebileceği web uygulamalarına dönmeye başlamıştır. Web uygulamalarında çeşitli alternatifler olmakla birlikte verilerin saklanabileceği ve yönetilebileceği olanaklardan birisi bulut sistemlerdir. Birçok firma son zamanlarda bulut sistemlerde çalışan PMS yazılımlarına geçme konusunda daha istekli olmaktadır. Böylece şirket-gemi entegrasyonu daha hızlı bir şekilde yapılabilmektedir. Denizcilik endüstrisinde PMS yazılımları çok büyük veriler içermektedir. Ancak bu verileri mantıklı ve anlamlı bir şekilde kullanabilen çok az firma vardır. Birçok firma takibini bile yapmamaktadır. Özellikle bu anlayışın kırılması ile birlikte Büyük Veriler ve Veri Analizi denizcilik endüstrisinde önemli bir yer edinecektir. S-100 standartları ile gelen ECDIS’lerde gemi-kıyı arasında harita değiş tokuşunun yapılması, hatta ECDIS verilerinin kıyıdan analiz edilerek gerekli yönlendirmelerin yapılabilecek olması yine büyük veriler ve elde edilen bu verilerin analizini gündeme getirecektir. Denizcilik sektöründe gemi ve bileşenlerinin yönetiminde otonom hizmet anlayışı hızlanmaya başlamıştır. Hatta birkaç yıl önce doğrudan insansız araçlar yapma odaklı hareket edilirken, güvenlik ve emniyet kaygıları, veri akışı sağlayan besleyici unsurların hâlihazırda gerekli düzeye ulaşamaması ve olası riskler dolayısıyla kontrollü olarak insan faktörü azaltılmaya çalışılmaktadır. En güzel örneği olarakta Rolls Royce’un uzaktan kontrol edilebilir gemi projesini göstermek mümkündür. Rolls Royce yönetimince dile getirildiği üzere, 2020 yılı itibariyle uluslararası sularda bu gemiler yerini almaya başlayacaktır. Her ne kadar yapay zekâ ile çalışan otonom robot olmasa da, limanlarda kullanılmakta olan insansız araç ve taşıyıcılarda yine bu noktada gelinen son noktayı göstermektedir. İlerleyen zamanlarda yapay zekâ ile çalışan neler göreceğiz bunları da yine zaman bize gösterecektir!.. Sanal gerçeklik, denizcilik sektörünün eğitim konusunda geldiği son noktayı akla getirmektedir. 2000’li yıllarda simülatör odaklı tasarlanan denizcilik eğitimi, teknolojik gelişmelerle birlikte sanal gerçeklik ve giyilebilir teknoloji ile desteklenmeye başlamıştır. Ülkemizde henüz giyilebilir teknoloji hariç böyle bir eğitim teknolojisine sahip üniversitenin olmadığı bilinmekle birlikte, yurtdışında bazı noktalarda bir mühendis/vardiya zabiti adayının sanki gemi bünyesinde eğitim görüyormuş gibi donatılan teknoloji ile eğitimini sürdürdüğü ve bu teknolojiye ulaşılabildiği görülmektedir. Buraya kadar Endüstri 4.0’ın denizcilik sektöründeki uygulamalarına yer verilmiştir, ancak unutulmamalıdır ki bu örnekler bilgi amaçlı her bir gelişmeyi temsilen verilmiştir. Örnekleri çoğaltmak mümkündür. 3-Denizcilik Sektöründe Kayıtlara Geçen Son Endüstri 4.0 Sorun ve Gelişmeleri Birçok sektörde stratejik yönetim anlayışı güdülürken ve veriye dayalı yönetim hâkimken denizcilik sektöründe bunun örneklerini görmek pek mümkün değildir. Görülse bile, birkaç firma haricinde firmalar henüz bu konuda pek fazla aşama kaydedememiştir. Gelişen teknoloji beraberinde birçok sorunu da getirmektedir. Özellikle teknoloji yönetimini iyi yapamayan, yeterli önlemleri alamayan firmalar Endüstri 4.0 ile yıllar içerisinde gelen stratejik ve ekonomik faydaları bir anda kaybedebilmektedir. Son haftalarda Maersk’in yaşamış olduğu siber saldırı ve siber saldırı sonucu aksayan müşteri-konteyner yönetim arayüzü Maersk’e ciddi ekonomik ve itibari külfet getirmiştir. Tanker armatörlerinin uymakta olduğu OCIMF TMSA (Tanker Management Self Assessment) gerekliliklerinden en yeni olanı TMSA3 ile bir dizi Endüstri 4.0 uygulamasını yürürlüğe koyma gereksinimi gelmektedir. Hâlihazırda bu gereklilikleri tek başına sağlayan ya da yakın zamanda tek başına sağlayacak teknoloji firması bulunmamaktadır. Denizcilik sektöründe Endüstri 4.0 uygulamaları ve yazılım geliştirme faaliyetleri genelde denizci kökenli olmayan ya da denizcilik sektörünün kendisine özgü sorunlarına yeterli düzeyde vakıf olmayan yazılım ekip ve firmalarınca yürütülmektedir ya da denizcilik uzmanlarının yeterli düzeyde yazılım bilgisine sahip olmaması teknolojinin istenilen düzeyde kullanılmasının önünde handikap oluşturabilmektedir. Bu handikapın üstesinden gelebilmek için İstanbul Teknopark’ta akademi-sanayi entegrasyonunu gerçekleştiren, teknoloji destekli ürün ve hizmet geliştiren ve denizcilik sektörünün her bir kolunda profosyonel ve akademik çalışmalara sahip 15 akademisyen, 6 yazılım geliştirme mühendisi ile Smarttechmarine girişim grubu hizmet vermeye başlamıştır. Girişim grubunun çalışmalarına başladığı dinamik veri analizine dayalı e-ticaret portalı geliştirme projesi ile denizcilik sektörünün ihtiyaçlarını karşılayacak maliyet, verimlilik ve entegrasyon odaklı bulut tabanlı yazılımı kullanıcılara sunulacaktır. Projenin sektöre ulaştırılmasını takiben, diğer eksik görülen noktalarda denizcilik firmalarının sorunlarına çözümler üretilecektir. Smarttechmarine Kimdir? Sizlere Ne Gibi Hizmetler Sunabilir? İstanbul Teknopark’ta 2017 yılı itibariyle Ar-Ge odaklı çalışmalarına yön veren Smarttechmarine Girişim Grubu, başta IT çözüm önerileri olmak üzere denizcilik sektörünün tüm ihtiyaçlarına cevap verecek, 4 farklı kamu üniversitesinden sektörü iyi tanıyan ve yıllarca onların ihtiyaçlarını analiz etmiş-çözüm üretmiş 15 doktoralı akademisyen ve 6 yazılım geliştirme profesyonelini bünyesinde barındırmaktadır. Denizcilik teknolojisi, iyi bir şekilde yönetildiğinde firmaların gemi işletme ve servis maliyetlerini düşüren, verimlilik ve rekabet edebilirliğini arttıran en önemli unsurdur. Ancak zafiyet veya boşluk halinde yönetilmesi en zor odak noktasıdır. Bunun farkında olan ve bu noktada denizcilik firmalarına teknoloji yönetim desteği veren Smarttechmarine, aşağıdaki konularda da denizcilik sektörü temsilcilerine 15 doktoralı akademisyen ve 6 yazılım geliştirme mühendisi desteği ile hizmet verebilmektedir; Gemi İnşa Teknolojileri, Gemi Otomasyonu, Gemi Enerji Verimliliği Yönetimi ve Yazılım Arayüzü, Denizcilik Yazılım ve Donanım Hizmet Gereklilikleri, Gemi Operasyonları, Uluslararası Kural, Düzenleme ve Major Oil Company Gerekliliklerine Uyum ve Süreç Yönetimi, Denizcilikte Tedarik Zinciri Yönetimi, Denizcilikte Stratejik Yönetim ve Verimlilik Analizi, Liman ve Terminal Yönetimi, Ürün Geliştirme ve Sistem İyileştirme, Sistem Mühendisliği, Deniz Kirliliği ve Acil Durum Yönetimi, Personel Eğitimi ve Performans Değerlendirme, Gemi Değerleme, Yeni İnşa ve Bakım Onarım Danışmanlığı, Mühendislik Hesaplamaları, Proje Yönetimi, Dinamik Risk Analizi ve Risk Yönetimi, Kalite Yönetimi, Emniyet Yönetimi, Şirket Politika Yönetimi, Deniz Hukuku, Denizcilikte Medikal Uygulamalar, Veri Analizi, Tersane Yönetimi, Denizcilik Kimyası ve Yük İşlemleri, Siber Güvenlik, Optimizasyon, Denizcilik OEM Ürünleri Teknik ve Performans Analizleri, Denizcilik Ekonomisi ve Piyasa Analizi. Büyük Veri ve Analizi, Sistem Entegrasyonu. deniz bülten
Kaynak: Editör:
Etiketler: Yeni, Nesil, Yönetim, Anlayışı, ve, Dijitalleşme,
Yorumlar
Haber Yazılımı