Haber Detayı
27 Kasım 2018 - Salı 23:39 Bu haber 368 kez okundu
 
Lojistik Zirve Toplantıları ve Fuarları
ENERJİ Haberi
Lojistik Zirve Toplantıları ve Fuarları

Ekim ayında Başkent Ankara’da Uluslararası Lojistik platformu 11-13 Ekim tarihleri arası toplanacak, hemen akabinde de 14-16 Kasım da KOSGEB destekli Logitrans Türkiye Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Sergisi olacaktır. Ankara Lojistik Zirvesinde 2 konferans yapılacağı görülmekte olup, işlenecek konular, Geleceğin Lojistiğinde Kamu ve Özel Sektör işbirliği Dış ticaretin önündeki engeller ve çözümleri olarak tanımlanmaktadır. İstanbul’da yapılacak olan Logitrans 2018 de ise, Intermodal Taşımacılık ve Türkiye Endüstrisinin belirlenmesi gereken öncelikleri Kavşak ve Yol - Türkiye ve Avrasya Bölgesindeki fırsatlar ve tehditler Dijital trendler-Lojistik endüstrisini nasıl etkiliyor? Otomotiv Lojistiği ve Türkiye - OEM’ler, tedarikçiler ve lojistik ortakları için bir sonraki durak neresi? Lojistik ve Eğitim - Lojistik hizmet nedir? konuları işlenecektir. Türkiye Doğu-Batı eksenindeki kara taşımacılığından ne pay alabilir? Bu taşımacılık hizmetine hazır durumda mıyız? (One Belt One Road) Kavşak ve Yol projesinde karayolu, demiryolu, denizyolu taşımacılıklarında entegre projeler üzerinde çalışılıyor mu? bu projelerin projeye liderlik yapan Çin ve yanındaki ülkelerle müşterek işbirlikleri ne durumdadır? Konuları, Logitrans İstanbul’da ve seminerlerde incelenirken, Ankara’daki zirvede ise Lojistik faaliyetleri destekleyici, dış ticareti geliştirecek tedbirlerin ağırlıkla görüşüleceği anlaşılmaktadır. Ankara zirvesinde bulunan başlıklar olası gelen ve mevcut sıkıntıları dile getirirken, Dünya Bankası tarafından iki yılda bir düzenlenen Küresel Lojistik Performans Endeksi sonuçlarının da Ankara’da ki konuşmaları etkileyeceğine şüphe yoktur. Her iki yılda bir çeşitli kurum ve kuruluşların desteğiyle kapsamlı bir ankete dayalı araştırma olan “Küresel Lojistik Performans Endeksi” 2016 Yılı değerlendirmesinde 34.sırada yer alan Türkiye 2018 yılı değerlendirmesinde ise 13 sıra gerileyerek 47.sıraya kadar düşmüştür. Bu değerlendirmeye esas ülkelerin gümrük, altyapı, uluslararası sevkiyatlarda rekabetçi fiyatlar, lojistik yeterlilik, izleme ve takip, zamanında teslimat kriterleridir. Değerlendirmeye esas kriterler üzerinden Dünya Bankasına kurum ve kuruluşlardan gelen anket sonuçlarına 2007 Yılından beri yapılan değerlendirme endeksleri sonuçlarına Türkiye’nin bir itirazı veya karşı görüşü bulunmamaktadır. Bunun nedeni seçilen Kamu ve Kuruluşlar büyük çoğunlukla Türkiye ile ticaret yapan ülkeler olup, bunların bizim müşterilerimiz olduğunu düşünmemiz doğru olacaktır. LOJİSTİK PERFORMANS ENDEKSİ VE TÜRKİYE’NİN PERFORMANSI YIL TÜRKİYE              LPE              SIRALAMASI GÜMRÜK ALTYAPI ULUSLARARASI SEVKİYATLARDA REKABETÇİ FİYATLAR LOJİSTİK YETERLİLİK İZLEME VE TAKİP ZAMANLILIK 2007 34 33'üncü 39 41 30 112 52'inci 2010 39 46'ıncı 39 44 37 56 31'inci 2012 27 32'inci 25 30 26 29 27'inci 2014 30 34'üncü 27 48 22 19 41'inci 2016 34 36'ıncı 31 35 36 43 40'ıncı 2018 47 58'inci 33 53 51 42 44'üncü Tablo sonuçlarını 2007-2018 Yılları arasında incelediğimizde Gümrük, Uluslararası sevkiyatlarda rekabetçi fiyatlar lojistik yeterlilik gibi konularda gerilerken, Alt yapıda, izleme ve takip, zamanlılık konularında son altı senelik sürede yapılmış iki-üç değerlendirmeleri eh işte en azından durumumuzu muhafaza etmişiz şeklinde yorumlanması bizi idare eder diyebilir miyiz? 160 Ülkenin Performans Endeksinin incelendiği çalışmada 2014 Yılında Türkiye 30.sırada bulunmaktayken 2015 Aralık tarihli Deniz Endüstri Dergisi 45. Sayısında yer alan bir makale de Omsan Lojistik Genel Müdürü Osman Küçükertan Türk Lojistik Sektörünü tanımında, “Türkiye’nin 2023 Yılı büyüme ve Dış Ticaret vizyonu sektörün sürekli Türkiye’nin genel büyüme oranının üzerinde gelişme göstermesi, firmaların dış kaynak kullanım oranlarının artması ve lojistiğin rekabet avantajı yaratmasındaki rolünün anlaşılması nedeniyle büyümenin mümkün olduğu dinamik bir sektördür de denilebilir” denmektedir.   Devamında ise; Ancak, Türkiye ekonomisinin üzerinde bir büyüme ivmesine sahip olan Türk Lojistik sektörünün büyümesine engel bir takım etkenler de bulunmaktadır. Karayolu taşımacılığı kapsamında Gümrük Yönetmeliği ve yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği sisteminde yapılan değişiklikler halen netleşmemiştir. Bunun dışında altyapı eksikliklerinden kaynaklanan verimsizlikler, hukuki altyapı eksiklikleri, mevzuatların getirdiği bürokratik engeller, Lojistik konusunda eğitimli iş gücünün azlığı ve teknolojinin yeterince etkin kullanılmaması, geçiş belgesi, kota ve vize sorunları ile yüksek otoyol vergilerinin varlığı, Lojistik şirketlerin işini zorlaştırmaktadır, değerlendirmesinde bulunmuştur.    Bu teşhisler sonuçta Türkiye’nin 2018 Performans Endeksi sonuçlarının 47.sıraya düşmesinin sebeplerini açıklamaya yetmez mi? Deniz Ticareti Dergisi Eylül 2018 Sayısında U.N. Ro-Ro Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu “Lojistik performansı milli meseledir, gerilemeyi önlemeliyiz” demektedir. Temennimiz Ankara Lojistik Zirvesi’nde bu sorunların cevabı oturum başkanı Steven Young (Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı DEIK) nezdinde tüm sektör katılımcılarının katkılarıyla alınıp yetkililerce değerlendirilerek uygulamaya konmasının temini yönündedir. Yapılmış ve yapılmakta olan altyapı yatırımlarına karşın altyapı alanında performans düşüşünün bir diğer önemli sebebi ise olumsuz ekonomik koşulların etkisiyle oluşacak dış ticaret kaybının karayolu taşımacılığının Türkiye içi yüzdesi genelde toplam taşımacılığın yaklaşık yüzde 87-90 civarını sağlamasına karşın yurtdışında deniz yolu taşımacılığının % 85 civarında olup, buna rağmen kota ve vizeler sonucu etkilenerek karayolu taşımacılığında zaman ve maliyetlere etkin sorunların oluşması ve siyasi koşullar ile uygunsuz evraklar ve eksiklikler sonucu teslimatların gecikmesi gibi sorunların ortaya çıkması ve yol ücretlerindeki artışlar performansı düşürücü nedenlerdir. Buna çare olarak alternatif hatlar ve taşımacılık modlarının geliştirilmesi gibi tedbirleri de belirleyecek çalışmalar ile alternatif planlamaların müzakeresine de ihtiyaç bulunmaktadır.   Gelinen sonuçta tedarik zincirinin gerek üretim-pazarlama-depolama-taşıma süreçleri ve bunlarla ilgili hizmetlerdeki geniş ve detaylı sistemler üzerinde çalışılması gerekmekte olup, hesap kitap işleri hiçbir zaman bitmediği gibi stresi devamlı taşıyan, işi sabır ve ısrarla tutan koordineli çalışan profesyonel bir ekip anlayışı ile sorunları devamlı giderici bir bütüncül anlayışa ihtiyaç bulunmaktadır. Bu süreçte günü kurtarırken geleceğe de tahmin ve analiz edebilecek Dünyada ki gelişmeleri takip eden teknolojiyi yakinen izleyip uygulamaya yetkin ekipler yaratmak gerekir. Bu konuda örnek alınacak ülkelerden 160 ülke içinde ilk sıraları teşkil eden Almanya gibi ülkeler olmalı ve bunların tecrübelerinden istifade ederek kendimizi geliştirebilmeliyiz. Lojistik hizmet ve seminerlerin büyük faydalarının olacağına şüphe yoktur, ancak daha detaylı ve özel problem analizi yapılabilecek konular üzerinde durulması gereğini belirtiriz. Kaynakça: -2ER Müşavirlik Mühendislik Arşivi -DTO Ticaret Yayını -Deniz Endüstrisi Mecmuaları deniz bülten
Kaynak: Editör:
Etiketler: Lojistik, Zirve, Toplantıları, ve, Fuarları,
Yorumlar
Haber Yazılımı