ESKO: Banner ve Reklam Başlangıç: 01.01.2022 Bitiş: 31.12.2022

SOLAS: Banner ve Reklam Başlangıç: 01.01.2022 Bitiş: 31.12.2022
PETROL OFİSİ
1 Aralık 2022 Başlangıç - 28 Şubat 2023 Bitiş
Haber Detayı
14 Ekim 2021 - Perşembe 14:00 Bu haber 10336 kez okundu
 
Kuru yük gemisi bulunduğu yerde ihale ile satılacak
Tuzla Liman Başkanlığı, Oba Denizcilik'e ait Türk bayraklı Ercan Naiboğlu isimli kuru yük gemisini ihale ile satışa çıkardı.
DENİZ TİCARETİ Haberi
Kuru yük gemisi bulunduğu yerde ihale ile satılacak

Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan portalı ilan.gov.tr'de yayınladığı ilana göre;

 

1983 Çanakkale yapımlı, 89,45 mt. boyunda, 13,60 mt. eninde, 7,88 m. derinliğinde, 2862 grt.lik Türk bayraklı ERCAN NAİBOĞLU isimli kuru yük gemisinin Hidrodinamik Gemi San. Tic. A.Ş./ Tuzla iskelesinde mevcut haliyle bulunduğu yerde 618 Limanlar Kanunu (Değişik: 28/11/2017-7061/5 md.)7. Maddesi uyarınca, 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.

 
İhale Şartnamesi ile noterce düzenlenecek olan Taahhütname örneği ve Teminat Mektubu örneğinden oluşan İhale Dökümanı; Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesinin Vakıfbank Emek Şubesinin TR40 0001 5001 5800 7306 9032 98 IBAN nolu hesabına, “İhale Dosya Bedeli” açıklaması ile yatırılan 200,00 (ikiyüzTürkLirası) TL’lik dekontun teslimi karşılığı Tuzla Liman Başkanlığından (Evliya Çelebi Mah. Tersaneler Cad. No:23 Tuzla/İstanbul) temin edilecektir.
 
İhale; Tuzla Liman Başkanlığı (adres yukarda) 2. Kat Toplantı Salonunda 28.10.2021 tarihinde saat 14:30’da Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
 
İhale konusu geminin Tahmini Satış Bedeli 1.750.000,00 (Birmilyon yediyüzellibinTürkLirası)TL ve Geçici Teminat miktarı ise  52.500,00 (ElliikibinbeşyüzTürk Lirası) TL.  dir.
 
İhaleye Katılabilmek için;
1. Tüzel kişiliğin; vergi numarası, iletişim (telefon, gsm, mail, faks) ve adres bilgileri ile gerektiğinde iade edilecek olan tutarlar için tüzel kişilik adına kayıtlı banka IBAN numaralarını belirtir yazılı beyanın,
2. İhale dosya bedelinin yatırıldığına dair banka dekontunun (internet işlemlerinde banka kaşeli) aslı,
3. Geçici Teminatın yatırıldığına dair banka dekontunun (internet işlemlerinde banka kaşeli) aslı,
4. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
            Tüzel kişiliği temsil edenin noter tasdikli imza sirküleri örneği,
5. İhaleye vekâleten iştirak edilmesi halinde istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
6. Vergi Levhasının fotokopisinden (Aslı, iade edilmek üzere ibraz edilecektir)  oluşan dosyanın eksiksiz olarak 27.10.2021 tarihi mesai saati bitimine kadar Tuzla Liman Başkanlığına (adres yukarda) teslim edilecektir.    
 
Kaynak: (db) - deniz bülten Editör: Haber Merkezi
Etiketler: Kuru, yük, gemisi, bulunduğu, yerde, ihale, ile, satılacak,
Yorumlar
Haber Yazılımı