Total Lub Marine
Haber Detayı
21 Temmuz 2021 - Çarşamba 00:47 Bu haber 585 kez okundu
 
Avrupa’nın En Büyük Limanına Sahip Modern Ticaret Kenti: ROTTERDAM
İkinci Dünya Savaşı yıllarında Hitler’in orduları tarafından ağır bombardımana tutulan, ancak aradan geçen 70 senede kendisini toparlayan ve Avrupa’nın en önemli ticaret merkezlerinden biri haline gelen Rotterdam, İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi’nin 30 yıl önce açtığı Ticareti Geliştirme Ofisi’nin katkılarıyla Türk iş adamlarının da sıkça ziyaret ettiği ve yoğun ticaret yaptığı bir merkez durumunda.
KÜLTÜR Haberi
Avrupa’nın En Büyük Limanına Sahip Modern Ticaret Kenti: ROTTERDAM

Hollanda'nın güneybatısında yer alan ve Avrupa'nın en büyük limanına sahip olan Rotterdam, 700 bine yaklaşan nüfusuyla Amsterdam'dan sonra ikinci büyük kenttir. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya tarafından bombardımana tutulan Rotterdam, diğer kentlerde silueti oluşturan Ortaçağ'dan kalma tarihi dokusunu yitirmiş olsa da, aradan geçen yarım asırlık sürede toparlanarak dünyadaki sayılı liman şehirlerinden biri olmuştur. Düşsel ve aynı zamanda modern siluetiyle Avrupa'nın New York'u sayılmaktadır. Bu özelliği sayesinde 2001 yılında Avrupa Kültür Başkenti ilan edilmiştir. Sahip olduğu kültür sanat aktiviteleri, iş ve sosyal yaşam alanları ve tarihi yapılarıyla Rotterdam, metropol modern bir metropol görünümündedir. Buna rağmen, modern kafeleri, müzeleri ve tarihi evleri barındıran kentin eski liman bölgesinde, Alman bombardımanından sonra ayakta kalmayı başarmış, bir zamanlar Avrupa'nın en büyük binası olan "Witte Huis" gibi tarihi binalara rastlayabilirsiniz.

 

Dünyanın dört bir yanından getirilen kargoların kıtaya kuzeyden giriş noktası olması bakımından, stratejik açıdan önemli bir konumdadır. Hollandalıların yüzyıllara dayanan ticaret geleneği, Avrupa'nın en büyük limanına sahip olmaları bakımından denizcilik alanına da yansımıştır. Bu avantajlarıyla her türlü ürünü dünyanın her yerine pazarlayabilecek imkana ve reeksport ticarette uzmanlığa sahiptirler. Hollanda ekonomisinde önemli bir katkısı olan reeksport ticaret, ülke ihracatının yüzde 40'ı gibi önemli bir kısmı oluşturmaktadır. Buradan da anlaşılmaktadır ki, yüzölçümü ve nüfus bakımından Avrupa'nın ufak ülkeleri arasında olmasına rağmen, Hollanda iç pazarından çok Batı Avrupa ve hatta dünyanın diğer bölgelerindeki pazarlar için giriş kapısı niteliğinde bir ülkedir. 


Denizcilik alanında elinde bulundurduğu stratejik konumu, ülke yüzölçümünün küçüklüğü ve eskiye dayanan ticaret ülkesi olma geleneği, Hollanda'nın uluslararası piyasalara olabildiğince açık bir ekonomi ye sahip olmasını sağlamıştır. Mükemmel donanımlı ticaret ve dağıtım ağına ek olarak gelişmiş bir sanayi ve dinamik bir hizmetler sektörü Hollanda ekonomisinin bel kemiğini oluşturmaktadır. Şüphesiz bu oranda en büyük katkı da Rotterdam Limanı ile sağlanmaktadır. 2005 yılına kadar dünyanın en büyük limanı olarak ün yapan Rotterdam Limanı, bu unvanını 2005 yılında Çin'in Şanghay Limanı'na kaptırmıştır. Bugün Rotterdam 2021 verilerine göre 387 milyon ton yük taşıma kapasitesiyle dünya sıralamasında üçüncü sıradadır. Buna rağmen Orta ve Kuzey Avrupa'daki önemli ticaret merkezlerine en fazla 500 kilometre uzaklıkta bulunması gibi Avrupa içerisindeki kritik ve merkezi konumu dolayısıyla halen pek çok uluslararası şirketin depolama ve dağıtım merkezi durumundadır. Rotterdam Limanı ve endüstri kompleksi, Avrupa'nın iç bölgelerine mavnalar, karayolu, demiryolu ve deniz araçlarıyla sağladığı bağlantılarla en önemli taşıma, aktarma, işleme ve kargo dağıtım halkasını oluşturmaktadır. Rotterdam Limanı, gelişmiş bir nakliye ve telekomünikasyon altyapısına sahip olması, nakliye ve dağıtım sektöründe yüksek kalitesi ve etkin gümrükleme sistemi sayesinde de hep tercih edilen bir liman olmaktadır.


Rotterdam Ticaret Odasına kayıtlı olan resmi ve yarı resmi nitelikli ticareti geliştirme ofisleri ya da ticaret ve dağıtım merkezlerinin yanı sıra, pek çok uluslararası şirketin de lojistik merkez olarak Rotterdam'da ofisleri bulunmaktadır. 

 

Dünyanın yaklaşık 1.000 limanına seferleri bulunan Rotterdam Limanı'nda işlem gören kargo miktarı, kimyasallar, konteynerler, demir cevheri, kuru ve yaş yükler, arabalar, genel kargo, soğutulmuş yada derin dondurulmuş kargo olmak üzere yılda 387 milyon tondur. Limanda gümrük antreposu, lojistik hizmetler, istek üzerine sevkıyat, ara depolama ve idari kolaylıklar da, limanla çalışanlara gösterilen belli başlı kolaylıklardır. 


Rotterdam Limanı'nda endüstriyel ve dağıtım faaliyetleri ile tek başına ülke gayri safi milli hasılasının yüzde 10'una karşılık gelen yıllık katma değer yaratılmakta, ülkedeki toplam işgücünün yüzde 4'ü yine bu limanda istihdam edilmektedir. 


Ticaretin Geliştirilmesi Gereken Ülke 
Hollanda gayri safi milli hasılasının yüzde 50'sinden fazlasının ticaretten kaynaklandığı göz önünde bulundurulduğunda, bu ülke ile ticaretin geliştirilmesinin ve Hollanda üzerinden diğer pazarlara ulaşmanın önemi ortaya çıkmaktadır. Hollanda'nın dünya ve ülkemiz ticaretindeki önemi ve stratejik konumu ile birlikte transit ticarette oynadığı rol, İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi İGEME'nin ilk yurtdışı ofisinin Hollanda'da açılmasında önemli rol oynamıştır.


Hollanda'nın, Gelişmekte Olan Ülkelerden İthalatı Geliştirme Kuruluşu CBI'ın mali ve teknik desteği ile 1 Ocak 1988'de kurulmuş olan Rotterdam Türk Ticareti Geliştirme Ofisi (TTPO) Rotterdam kentinde bulunan Rotterdam Ticaret Odası binasında faaliyet göstermektedir. 


CBI'ın, İGEME Rotterdam Ofisine sağladığı mali destek altı yıl süre ile azalarak devam etmiş,1 Ocak 1994'den itibaren İGEME, TTPO-Türk Ticareti Geliştirme Ofisinin tüm mali ve teknik sorumluluğunu üstlenmiştir.


Rotterdam Ofisi'nin Amaçları
İGEME Rotterdam Ofisi, Türkiye'nin Hollanda ve dolayısıyla Batı Avrupa ülkelerine yönelik ihracatının geliştirilmesi amacı ile kurulmuştur. Ofis, Hollanda ve Batı Avrupalı ithalatçı ve yatırımcılara Türkiye, Türk ürünleri ve Türk firmalarını tanıtmak ve talep ettikleri ticari enformasyonu sağlamak için çalışmaktadır. Türk ihracatçısına Hollanda ve diğer Batı Avrupa ülkeleri ile ilgili pazar bilgilerini sağlamak ve pazarlama sürecinde yardımcı olmak için faaliyetlerini sürdüren ofis, ithalatçıların Türk ürünlerine ilişkin görüş, eğilim ve önerilerini saptayarak Türk firmalarını bilgilendirmek, pazarın tercih ve talepleri doğrultusunda ürün adaptasyonu ve geliştirme çalışmalarına yönlendirmek gibi görevleri de üstlenmiş durumda. Gerektiğinde Hollanda ve diğer Batı Avrupa ülkelerindeki kamu ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde İGEME'yi de temsil eden ofis, Batı Avrupa pazarlarındaki önemli gelişmelerin merkeze iletilmesini ve ihracatçı ve üreticilere zamanında duyurulmasını sağlamakla da görevlidir.


Türk İş adamlarına Verilen Hizmetler
İGEME Rotterdam Ofisi, Türk iş adamlarına Hollanda ve AB pazarına ilişkin sektör ve ürün bilgilerini, Hollanda ve AB'nin dış ticaret istatistiklerini, Hollanda pazarındaki işleyişi, Hollanda'daki ithalatçı, ihracatçı, üretici ve toptan alım-satım yapan firma ve birlik adres listelerini sağlamakta, ticaretin geliştirilmesi için Hollanda'da iş veya şirket kurmak için yapılması gerekenler konusunda girişimcileri bilgilendirmektedir.


Ofisin Bilgi Kaynakları
Rotterdam Türk Ticareti Geliştirme Ofisi, Hollanda Pazar araştırmaları (CBI), Rotterdam Ticaret Odası'nın düzenlemeleri, firma kayıtları, listeleri, marka bilgileri, Hollanda'da şube açmak için gerekli belgeler, Hollanda Dış Ticaret Kurumu'ndan edinilen bilgileri, ABC isimli Benelux ve Fransa'yı da kapsayan ticari rehberi, Holland Exports web sitesini, internette mevcut çok sayıda bakanlık, kurum, kuruluş, dernek, birlik ve firma web sayfalarını, Hollanda ve AB'de düzenlenen uluslararası fuarların konuları, yeri, tarihleri ve organizasyonu yapan kuruluşları, firmaların tanıtımlarını yapabilecekleri ve ürün tekliflerini ücretsiz yayımlayan kuruluşların adreslerini, Hollanda'da iş görüşmeleri yapmak üzere gidecek firmalara Pazar bilgileri ve ithalatçı adreslerinin teminini, görüşmelerde dikkat edilecek hususları, Hollandalı firma hakkında sahibi, bankası vb. bilgi araştırma veya adres değişikliklerini Türk girişimcilere kolaylıklar sağlamak amacıyla sürekli güncellemektedir.


Aynı şekilde Hollandalı işadamlarına yönelik olarak da Türkiye'deki dış ticaret ve yatırıma ilişkin mevcut düzenlemeleri, işleyiş ve istatistikleri, sektör bilgilerini, sektörün mevcut durumu ve ihracat potansiyelini, sektördeki belli başlı üretici/ihracatçı firmaları, üretici dernekleri, birlikler ve sektörel dış ticaret şirketlerini, spesifik bir ürüne ilişkin üretici/ihracatçı firmalar bilgisini, Türkiye'de düzenlenen uluslararası fuarların listesini, konusunu, yerini, tarihlerini ve organizatör kuruluşları, İGEME'nin günlük dış ticaret bülteninde alım satım tekliflerini, acentelikleri, ortak yatırım taleplerini ve ihalelerin yayınlatılması imkanını sağlamaktadır.


Türkiye ile iş yapmak konusunda girişimde bulunan Hollandalı işadamları, ticari teklifleri ücretsiz yayımlayan diğer oda ve birlikleri adreslerini, Türkiye'ye yapılacak ziyaretler için iş randevuları ayarlanması konusunda gerekli desteği, İGEME yayınlarının Hollandalı firma ve kurum/kuruluşlara yaygın dağıtımını, dış ticaret ve ekonomiye ilişkin konularda Ticaret, Ekonomi, Gümrük ve Maliye Müşavirliklerine yönlendirme veya ilgili Bakanlık ve kurum/kuruluşlara yönlendirme işini de ofis aracılığıyla rahatlıkla sağlamaktadır.


Mini Rotterdam Rehberi
Nerede Kalmalı?

Rotterdam'a yolunuz düştüğünde muhteşem Rotterdam siluetini, liman ve nehir manzarasını izlemek isterseniz şehri ikiye ayıran Maas Nehri'nin hemen güney kıyısında yer alan New York Hotel'de kalabilirsiniz. Ayrıca aynı silueti izleyebileceğiniz 149 metre yüksekliğindeki The Westin Rotterdam da kent merkezinde bulunan en modern ve en lüks otellerden bir tanesi. Eski liman bölgesinde bir enerji santralinden otele dönüştürülen Stroom Rotterdam ise restoranıyla ünlü bir otel. Rotterdam'ın en yüksek kulelerinden biri olan Euromast'ın tepesindeki Euromast Parkhaven da sıra dışı otellerden birisi. Dünya mutfağıyla aranız iyiyse Hotel Bazar tam size göre bir mekan olacaktır.

 

Erasmus Köprüsü


Görmeden Gelmeyin!
İster ticaret için ister gezmek ve eğlenmek için olsun Rotterdam'a yolu düşenlerin görmeden gelmemeleri gereken bazı yerler var. Bunlardan ilki kenti ikiye bölen Maas Nehri... Tabii iki yakayı birbirine bağlayan estetik ve teknolojik Erasmus ve Willem Köprüleri de görülmesi gereken en önemli yerler. Geçmişte yaşadığı bombardımana ve bir ticaret kenti olmasına rağmen yemyeşil olmayı başarmış olan Rotterdam'da en önemli yeşil alan kuşkusuz Kralingen Park... İçerisindeki gölün yaz aylarında yelkenciler, kış aylarında ise patencilerle dolduğu bu parkı da mutlaka görmelisiniz. Cumartesi ve salı günleri kurulan Rotterdam Pazarı'nda ise antikadan tropik bitkilere kadar bin bir çeşit ürün bulabilirsiniz. Rotterdam'ın Orta çağ zamanlarını merak ediyorsanız, yolunuz Delftshaven semtine düşecektir. Antik sokaklara sahip bu semt, minik kafeleri, caz müziği ve antika dükkanlarıyla ünlü.


Bu yazı, -Deniz Endüstri- dergimizin 2009 Ocak-Şubat 6. sayısından alınmıştır. Sayılar güncellenmiştir.

Kaynak: (db) - deniz bülten Editör: Haber Merkezi
Etiketler: Avrupa’nın, En, Büyük, Limanına, Sahip, Modern, Ticaret, Kenti:, ROTTERDAM,
Yorumlar
Haber Yazılımı